Thursday, 06/10/2022 - 16:36|
Chào mừng các bạn ghé thăm Cổng thông tin điện tử của Phòng GD&ĐT huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Căn cứ công văn 645/STTTT-BCVTCNTT ngày 28/06/2021 của Sở thông tin và truyền thông tỉnh Hưng Yên về việc dự báo nguy cơ tấn công mạng trên diện rộng. Căn cứ công văn 1168/SGDĐT-VP ngày 05/07/2021 của Sở GD Hưng Yên về việc 04 lỗ hổng mới trong BIOS của máy tính, thiết bị DELL. Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Mỹ yêu cầu các đơn vị tiến hành rà soát, cập nhật, sửa chữa thiết bị máy tính để đảm bảo an toàn thông tin của đơn vị và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm học 2021-2022

Ngày ban hành:
09/07/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 về CNTT của Phòng GD&ĐT huyện Yên Mỹ gửi Sở GD&ĐT Hưng Yên

Ngày ban hành:
25/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Công văn số 1028/SGDĐT-VP ngày 14/6/2021 của Sở Giáo dục và đào tạo Hưng Yên về việc báo cáo tổng kết nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020 - 2021.

Phòng Giáo dục và đào tạo yêu cầu các nhà trường báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ về CNTT năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

1. Báo cáo công tác thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020 - 2021 (Mẫu 01).

2. Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm học 2020 - 2021 (Mẫu 02).

3. Các báo cáo “Mẫu 01” và “Mẫu 02” gửi về đ/c Kiên - Ban CNTT phòng GDĐT huyện Yên Mỹ qua đường văn bản và qua thư điện tử cntt@pgdyenmy.edu.vn. Báo cáo dữ liệu Phụ lục 01 qua biểu mẫu trực tuyến. Hạn cuối, trước ngày 24/6/2021. Báo cáo Phụ lục 01 trực tuyến: Nhấn vào đây

Ngày ban hành:
16/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực