Thursday, 06/10/2022 - 17:35|
Chào mừng các bạn ghé thăm Cổng thông tin điện tử của Phòng GD&ĐT huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Kiện toàn Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Yên Mỹ năm 2021

Ngày ban hành:
22/07/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2021;

Ngày ban hành:
22/07/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực