Thursday, 06/10/2022 - 17:20|
Chào mừng các bạn ghé thăm Cổng thông tin điện tử của Phòng GD&ĐT huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
Văn bản liên quan

Căn cứ Công văn số 1028/SGDĐT-VP ngày 14/6/2021 của Sở Giáo dục và đào tạo Hưng Yên về việc báo cáo tổng kết nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2020 - 2021.

Phòng Giáo dục và đào tạo yêu cầu các nhà trường báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ về CNTT năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

1. Báo cáo công tác thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2020 - 2021 (Mẫu 01).

2. Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm học 2020 - 2021 (Mẫu 02).

3. Các báo cáo “Mẫu 01” và “Mẫu 02” gửi về đ/c Kiên - Ban CNTT phòng GDĐT huyện Yên Mỹ qua đường văn bản và qua thư điện tử cntt@pgdyenmy.edu.vn. Báo cáo dữ liệu Phụ lục 01 qua biểu mẫu trực tuyến. Hạn cuối, trước ngày 24/6/2021. Báo cáo Phụ lục 01 trực tuyến: Nhấn vào đây

Ngày ban hành:
16/06/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực