Thursday, 06/10/2022 - 18:00|
Chào mừng các bạn ghé thăm Cổng thông tin điện tử của Phòng GD&ĐT huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Phòng, chống bệnh lười biếng

Ngay từ những năm tháng đầu tiên khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Công việc khẩn cấp bây giờ” đã cảnh báo sớm về những biểu hiện, tính nguy hại của bệnh lười biếng. Nhận diện và đấu tranh phòng, chống bệnh ...
<a href="/doan-the" title="Đảng - Đoàn thể" rel="dofollow">Đảng - Đoàn thể</a>

Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh

Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh là chủ nghĩa nhân văn khoa học, hiện thực cách mạng. Người ta thường cho rằng Hồ Chí Minh là một nhà triết học hành động thì cũng có thể nói nhà nhân văn Hồ Chí Minh là một nhà nhân văn hành động - hành động nhằm giải ...
<a href="/doan-the" title="Đảng - Đoàn thể" rel="dofollow">Đảng - Đoàn thể</a>

“Cả quyết sửa lỗi mình”

 “Cả quyết sửa lỗi mình” là điều thứ ba trong trang đầu với nhan đề Tư cách một người cách mệnh của cuốn Đường cách mệnh, cuốn sách tập hợp những bài giảng của Hồ Chí Minh cho các lớp của Hội Việt Nam Cách mệnh Thanh niên tại thành phố Quảng Châu, ...
<a href="/doan-the" title="Đảng - Đoàn thể" rel="dofollow">Đảng - Đoàn thể</a>

Noi gương Bác, tự soi, tự sửa

 Vì sao cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa, tự rèn, tự tu dưỡng, tự điều chỉnh, tu thân, tự vượt lên chính mình? Vì đảng viên, cán bộ trong sạch, vững mạnh thì Đảng trong sạch, vững mạnh.
<a href="/doan-the" title="Đảng - Đoàn thể" rel="dofollow">Đảng - Đoàn thể</a>

Hòa hợp dân tộc - Chuyện chưa kể

   Dân tộc Việt Nam từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh mà kẻ địch luôn âm mưu chia rẽ sự thống nhất của một quốc gia gồm nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống. Đó cũng chính là nguyên nhân sâu xa của những mâu thuẫn nảy sinh trong lòng dân tộc thời ...
<a href="/doan-the" title="Đảng - Đoàn thể" rel="dofollow">Đảng - Đoàn thể</a>

Tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá nhà nước

Góc nhìn sự thật | Càng gần đến ngày diễn ra đại hội đảng ở các cơ quan Trung ương và địa phương, hướng tới Đại hội 13 của Đảng, sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị càng tinh vi, thâm hiểm. Chúng tăng cường rêu rao ...