Thursday, 06/10/2022 - 18:25|
Chào mừng các bạn ghé thăm Cổng thông tin điện tử của Phòng GD&ĐT huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
<a href="/doan-the/chi-bo-dang" title="Chi bộ Đảng" rel="dofollow">Chi bộ Đảng</a>

Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành 28/4/2016 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (sau đây viết tắt là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng); căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội ...
<a href="/doan-the/chi-bo-dang" title="Chi bộ Đảng" rel="dofollow">Chi bộ Đảng</a>

Ngành Giáo dục huyện Yên Mỹ tổng kết Cuộc thi kể chuyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Thực hiện kế hoạch số 228/KH-PGDĐT ngày 14/4/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tổ chức cuộc thi "Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017. Trong 2 ngày 23-24/5/2017 38 thí sinh đã tham dự cuộc ...