Thursday, 06/10/2022 - 17:58|
Chào mừng các bạn ghé thăm Cổng thông tin điện tử của Phòng GD&ĐT huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Hòa hợp dân tộc - Chuyện chưa kể

   Dân tộc Việt Nam từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh mà kẻ địch luôn âm mưu chia rẽ sự thống nhất của một quốc gia gồm nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống. Đó cũng chính là nguyên nhân sâu xa của những mâu thuẫn nảy sinh trong lòng dân tộc thời ...
<a href="/doan-the/doan-doi/cong-doan" title="Tư tưởng của Đảng" rel="dofollow">Tư tưởng của Đảng</a>

Tỉnh táo trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá nhà nước

Góc nhìn sự thật | Càng gần đến ngày diễn ra đại hội đảng ở các cơ quan Trung ương và địa phương, hướng tới Đại hội 13 của Đảng, sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị càng tinh vi, thâm hiểm. Chúng tăng cường rêu rao ...
<a href="/doan-the/doan-doi/cong-doan" title="Tư tưởng của Đảng" rel="dofollow">Tư tưởng của Đảng</a>

Tư tưởng Hồ Chí Minh qua những bức thư

VTC | Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng tối đa sức mạnh của ngòi bút để làm nên những điều kỳ diệu, thể hiện trong từng bức thư gửi tới đồng bào.
<a href="/doan-the/doan-doi/cong-doan" title="Tư tưởng của Đảng" rel="dofollow">Tư tưởng của Đảng</a>

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; trách nhiệm và giải pháp thực hiện

   Tuyên truyền, giáo dục và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là nội dung trọng tâm, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nền tảng tư tưởng của Đảng để cán bộ, đảng viên, ...
<a href="/doan-the/doan-doi/cong-doan" title="Tư tưởng của Đảng" rel="dofollow">Tư tưởng của Đảng</a>

Lợi dụng tự do tôn giáo, tín ngưỡng để chống phá Đảng, Nhà nước

ANTV | Ở Việt Nam, trong suốt quá trình lãnh đạo đất nước, ĐCSVN đặc biệt quan tâm đến đời sống tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân và bảo đảm tự do sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo, đây là chủ trương nhất quán của Đảng được nhà nước thể chế hóa trong ...
<a href="/doan-the/doan-doi/cong-doan" title="Tư tưởng của Đảng" rel="dofollow">Tư tưởng của Đảng</a>

“Bảo bối” giúp Đảng trong sạch, đội ngũ vững mạnh

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương (NQTƯ) 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần quan trọng tạo bước chuyển biến toàn diện đối với công tác hệ trọng bậc nhất của Đảng. Đó có thể ví như “bảo bối” để giữ vững và phát huy vai trò lãnh ...