Lịch sử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Mỹ

      Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Yên Mỹ được thành lập năm 1953. Tên ban đầu là Ban Giáo dục huyện Yên Mỹ (1954-1963). Từ 1964-1976 Phòng Giáo dục Yên Mỹ. Từ 1977-1978 Phòng Giáo dục Văn Yên. Từ 1979 tháng 8-1999 Phòng Giáo dục Mỹ Văn. Từ 01-9-1999 đến nay là Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Mỹ.

      Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, sau cách mạnh tháng Tám năm 1945 đến nay, sự nghiệp giáo dục Yên Mỹ không ngừng phát triển đi lên và đã đạt được một số thành tích tiêu biểu: Năm 1994: Huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học Năm 1999: Huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi Năm 2001: Huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. Chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt. Hàng năm có 5060 học sinh đạt giải cấp tỉnh, 20% học sinh thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng. Năm 2005 huyện có: 9 trường đạt chuẩn quốc gia; 2 xã đạt danh hiệu: Xã Giáo dục tiên tiến; 9 trường tiên tiến xuất sắc; 24 trường tiên tiến, 102 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trường Tiểu học Yên Phú I được Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng Cờ đơn vị tiêu biểu, trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Trung học cơ sở Thị trấn Yên Mỹ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba Từ năm 2005 đến 2015, có thêm 15 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đưa tổng số trường đạt chuẩn lên 24 trường, góp phấn tích cực trong việc thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh, trường mầm non Nguyễn Văn Linh và trường Tiểu học Yên Phú I được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Trường Trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Phòng Giáo dục và Đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. Năm 2015, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở và xóa mù chữ mức độ 2 với tủ lệ 100% số xã (thị trấn). 

    Toàn ngành đang tích cực triển khai và cụ thể hóa các nội dung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04-11-2013 Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Các đồng chí Trưởng phòng qua các thời kỳ

(Tính từ sau tái lập huyện tháng 9/1999 đến nay)

Năm

Họ và tên Trưởng phòng

01/9/1999 - 31/3/2006

Luyện Ngọc Sinh

01/4/2006 - 31/5/2014

Hoàng Văn Đức

01/6/2014 - 01/9/2020

Nguyễn Thị Thắm

01/9/2020 - Đến nayĐỗ Văn Hải

 

Tác giả: Nguyễn Văn Cường