Thursday, 06/10/2022 - 17:10|
Chào mừng các bạn ghé thăm Cổng thông tin điện tử của Phòng GD&ĐT huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
<a href="/mam-non/nghiep-vu-mam-non" title="Nghiệp vụ mầm non" rel="dofollow">Nghiệp vụ mầm non</a>

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 28/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17

Ngày 30/12/2016, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa đã ký ban hành Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm ...